دارای خصوصیات کپسول آفتاب اصفهان اوقات شرعی

دارای خصوصیات کپسول: آفتاب اصفهان اوقات شرعی طلوع آفتاب اوقات شرعی اذان صبح به افق اصفهان

الهام از سیستم بینایی انسان جهت بازشناسی اشیاء

پژوهشگران دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران موفق به پیاده سازی سخت افزاری سیستم بازشناسی اشیا الهام گرفته از قشر بینایی مغز انسان شدند. الهام از سیستم ب..

ادامه مطلب

روشن کردن چند ثانیه ای آتش با ۵ ساعت دوام

در وقت سفر و حضور در نقاط دورافتاده روشن کردن آتش و روشن نگهداشتن آن جهت مدت طولانی یک چالش جدی هست، ولی یک محصول تازه حل این مسئله را ممکن کرده است...

ادامه مطلب

ربات زنبور ساخته شد

محققان دانشگاه هاروارد رباتی را ساختند که قادر است پرواز کند، درون آب شیرجه بزند، شنا کند و از آب خارج شود.  ربات زنبور ساخته شد ..

ادامه مطلب