دارای خصوصیات کپسول آفتاب اصفهان اوقات شرعی

دارای خصوصیات کپسول: آفتاب اصفهان اوقات شرعی طلوع آفتاب اوقات شرعی اذان صبح به افق اصفهان

گت بلاگز اخبار پزشکی نوزادان IVF در معرض ریسک بیماری قلبی قرار دارند

مطالعه اخیر نشان داده است «لقاح آزمایشگاهی» (IVF) با زیاد کردن ریسک نقایص قلبی مادرزادی در نوزادان مرتبط است.

نوزادان IVF در معرض ریسک بیماری قلبی قرار دارند

نوزادان IVF در معرض ریسک بیماری قلبی قرار دارند

عبارات مهم : نوزاد

مطالعه اخیر نشان داده است «لقاح آزمایشگاهی» (IVF) با زیاد کردن ریسک نقایص قلبی مادرزادی در نوزادان مرتبط است.

به گزارش مهر، بررسی مطالعات نشان داده است نوزاد زنانی که به شیوه IVF یا ICSI (تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی) باردار شده است اند در مقایسه با بارداری عادی و خودبخودی ۴۵ درصد زیاد در معرض نقایص قلبی مادرزادی هستند.

نوزادان IVF در معرض ریسک بیماری قلبی قرار دارند

این تحلیل مشمول بر ۸ مطالعه با ۲۵,۸۵۶ کودک متولد شده است به شیوه IVF و ۲۸۷,۹۹۵ کودک به شیوه بارداری طبیعی و در مجموع ۲۲۸۹ کودک دچار نقایص قلبی مادرزادی بود.

نقایص قلبی مادرزادی در ۱.۳۰ درصد گروه کودکان IVF/ICSI و ۰.۶۸ درصد کودکان متولدشده به شیوه بارداری خودبخودی مشخص شد.

مطالعه اخیر نشان داده است «لقاح آزمایشگاهی» (IVF) با زیاد کردن ریسک نقایص قلبی مادرزادی در نوزادان مرتبط است.

پائولو کاوورتو، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان سن رافائل ایتالیا، در این باره می گوید: «ما معتقدیم بارداری های IVF/ICSI در نتیجه اختلال عملکرد در جفت ریسک زیاد کردن نقایص قلبی مادرزادی را زیاد کردن می دهند؛ اگرچه این فرضیه باید در مطالعات بعدی اثبات شود. ما توصیه می کنیم در تمامی بارداری ها به شیوه IVF/ICSI از نوزاد اکوکاردیوگرافی گرفته شود.»

واژه های کلیدی: نوزاد | مطالعه | کودکان | مطالعات | نوزادان | بارداری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs