دارای خصوصیات کپسول آفتاب اصفهان اوقات شرعی

دارای خصوصیات کپسول: آفتاب اصفهان اوقات شرعی طلوع آفتاب اوقات شرعی اذان صبح به افق اصفهان

گت بلاگز اخبار حوادث قتل اتفاقی در ساختمان نیمه‌کاره

درگیری بین دو دوست که با میلگرد به جان هم افتادند، صاحب ملک را قربانی کرد و مرد ضارب به اتهام قتل عمدی بازداشت شد.

قتل اتفاقی در ساختمان نیمه کاره

عبارات مهم : برخورد

درگیری بین دو دوست که با میلگرد به جان هم افتادند، صاحب ملک را قربانی کرد و مرد ضارب به اتهام قتل عمدی بازداشت شد.

به گزارش شرق، یک سال قبل خبر درگیری بین چند مرد به مأموران پلیس گزارش شد. پلیس هنگامی که در محل حضور یافت، متوجه شد درگیری بین چند نفر به خاطر یک تلویزیون بود و مقتول نقشی در این دعوا نداشت.سه مردی که در درگیری بودند، بازداشت شدند. یکی از آنها به نام جمعه گفت: من پیمانکار ساختمان نیمه کاره ای بودم که قتل در آن واقع شد.

روز اتفاق جهت انجام کاری رفته بودم که صاحب ملک با من تماس گرفت و گفت دو کارگر به نام های شیرمحمد و عباس با هم دعوا کرده اند و هردوی آنها افغانستانی هستند. صاحب ملک با من به تندی صحبت کرد؛ او گفت: تو پیمانکار هستی و باید بالای سر کارگرها می بودی؛ حالا که نیستی آنها با هم دعوا کرده و آبروی من را بين مردم برده اند.

قتل اتفاقی در ساختمان نیمه‌کاره

من بلافاصله خودم را به آنجا رساندم و دیدم درگیری بین عباس و شیرمحمد بر سر یک تلویزیون رخ داده هست. شیرمحمد بعد از دعوا و بگومگو تلویزیونی که در اتاق عباس بوده را برداشته و به زمین کوبیده بود. عباس هم می خواست همین کار را بکند و یکی از وسایل شیرمحمد را بشکند که من سر رسیدم. آنها مرتب فحاشی می کردند؛ ما با هم فامیل هستیم.

من تلاش کردم آنها را آرام کنم و حتی ترساندن کردم اگر به حرفم گوش نکرده و دعوا را تمام نکنند، اخراجشان می کنم ولی باز هم توجهی نکردند تا اینکه دعوا اوج گرفت و من هم وارد این درگیری شدم. صاحب ملک که دید من هم نتوانستم ماجرا را تمام کنم، خودش جهت وساطت آمد. جهت لحظاتی همه چیز آرام شد ولی شیرمحمد هنوز عصبانی بود. او بعد از چند دقیقه یک دفعه به سمت میلگرد رفت، آن را برداشت و به سمت عباس حمله کرد.

درگیری بین دو دوست که با میلگرد به جان هم افتادند، صاحب ملک را قربانی کرد و مرد ضارب به اتهام قتل عمدی بازداشت شد.

مرد صاحب ملک پشت سر او ایستاده بود؛ عباس جاخالی داد و میله محکم به سر مرد صاحب ملک برخورد کرد و داخل سر او فرو رفت.متهم ادامه داد: ما بلافاصله تلاش کردیم به او کمک کنیم؛ اورژانس را خبر کردیم و مرد صاحب ملک را به بیمارستان رساندیم ولی فایده ای نداشت و او جانش را از دست داد.در ادامه شیرمحمد مورد بازجویی قرار گرفت؛ او گفت: درگیری من و عباس به خاطر یک شوخی بود؛ عباس مدام به من حرف های رکیک می زد و بعد هم می گفت که با من شوخی کرده است ولی من عصبانی می شدم و چندباری هم به او گفته بودم که حق ندارد با من این طور شوخی کند؛ بعد هم به من گفت تلویزیون را من خریده ام و اجازه نمی دهم برنامه تماشا کنی.

وقتی جر و بحث ما اوج گرفت، من هم از سر خشم تلویزیون را بلند کردم و از بالای چند طبقه به پایین پرت کردم و همین باعث شد که تلویزیون خرد شود. عباس می خواست تلافی کند و یکی از وسایل من را بردارد و به زمین بکوبد؛ من هم مقاومت کردم. این عنوان آن قدر ادامه پیدا کرد که صاحب ملک عصبانی شد و به ما گفت که آبروی من را برده اید.

وقتی جمعه به عنوان پیمانکار آمد، باز هم دعوای ما تمام نشد؛ عباس نمی خواست عنوان تمام شود. او مدام به من حمله می کرد و با خشم حرف می زد و فحاشی می کرد؛ من هم که نتوانستم جلوی عصبانیتم را بگیرم، با اینکه با وساطت صاحب ملک دعوا تمام شده است بود، در یک لحظه آن قدر عصبی شدم که میلگرد را برداشتم تا عباس را بزنم که او جاخالی داد؛ من با شتاب میلگرد را چرخانده بودم و همین که چندسانتی مانده بود به سر عباس بخورد، او جاخالی داد و ضربه با همان شتاب به سر مالک ساختمان برخورد کرد و او به زمین افتاد. من اصلا قصد کشتن او را نداشتم.

قتل اتفاقی در ساختمان نیمه‌کاره

با آخر گفته های متهمان از اولیای دم خواسته شد تا شکایت خود را مطرح کنند؛ آنها که در مرحله ابتدایی نیز شکایت خود را مطرح کرده بودند، یک بار دیگر اعلام کردند شکایت آنها از متهمان به خاطر قتل عمدی است و خواستار مجازات متهمان شدند.آنها گفتند: پدر ما بارها به کارگران تذکر داد که ساکت باشند و گفت که ما در این محل آبرو داریم. پدر ما فقط تلاش داشت بین آنها آشتی برقرار کند ولی آنها در عوض کاری که پدرمان کرده بود، با میلگرد او را کشتند. اینکه گفته می شود فردی که قرار بوده میلگرد به او بخورد جاخالی داده و میلگرد به پدر ما برخورد کرده را قبول نداریم و درخواست مجازات متهمان و قصاص آنها را داریم.

با توجه به درخواست اولیای دم، گفته های شاهدان و متهمان و سایر مدارک موجود در پرونده کیفرخواست علیه متهمان صادر و پرونده جهت پیگیری به شعبه 8 دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران فرستاده شد.این متهمان به اتهام قتل عمدی به زودی محاکمه می شوند.

درگیری بین دو دوست که با میلگرد به جان هم افتادند، صاحب ملک را قربانی کرد و مرد ضارب به اتهام قتل عمدی بازداشت شد.

واژه های کلیدی: برخورد | ساختمان | تلویزیون | تلویزیون | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs