دارای خصوصیات کپسول آفتاب اصفهان اوقات شرعی

دارای خصوصیات کپسول: آفتاب اصفهان اوقات شرعی طلوع آفتاب اوقات شرعی اذان صبح به افق اصفهان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی شناسایی درآمد خانوارها بر اساس «کدملی»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «کدملی» ظرفیتی جهت شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی هست، از آمادگی جهت شناسایی این درآمدها بر اسا

شناسایی درآمد خانوارها بر اساس «کدملی»

شناسایی درآمد خانوارها بر اساس «کدملی»

عبارات مهم : انرژی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «کدملی» ظرفیتی جهت شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی هست، از آمادگی جهت شناسایی این درآمدها بر اساس کد ملی خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر احمد میدری در دومین کنفرانس اقتصاد کشور عزیزمان ایران گفت: خوشبختانه کشور عزیزمان ایران کشوری است که کد ملی را در تمام شرکت ها به رسمیت می شناسد و با توجه به این ظرفیت آمادگی داریم که درآمد خانوارها را شناسایی کنیم.

شناسایی درآمد خانوارها بر اساس «کدملی»

وی ادامه داد: کشور عزیزمان ایران اطلاعات دقیقی از اوضاع خانوار ها دارد؛ کد ملی در بانکها، فرودگاه ها و سایر شرکت ها از افراد اخذ می شود، در نتیجه می توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتی نیز استفاده کنیم.

وی بیان کرد:در زمینه یارانه ها و به خاص یارانه انرژی هر لحظه یک طرف واقعیت را بیان کردیم که فقرا کمتر از یارانه های انرژی استفاده می کنند ولی این را نگفتیم که سهم هزینه های انرژی در دهک اول و دوم بیش از ١٦.٥ درصد هست، این در حالی است که در دهک های اوج این سهم حدود ٨ درصد است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «کدملی» ظرفیتی جهت شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی هست، از آمادگی جهت شناسایی این درآمدها بر اسا

او افزود: اصلاح قیمتی و تصمیم راجع به یارانه های انرژی در این بخش باید به گونه ای باشد که دچار خطای سیاستی نشویم و فقرا متضرر نشوند.

واژه های کلیدی: انرژی | ایران | آمادگی | یارانه | شناسایی | درآمدهای خانوار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs