دارای خصوصیات کپسول آفتاب اصفهان اوقات شرعی

دارای خصوصیات کپسول: آفتاب اصفهان اوقات شرعی طلوع آفتاب اوقات شرعی اذان صبح به افق اصفهان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تحولات تورم در دستمزد کارگران ساختمانی

تحولات پنج ماهه در دستمزد کارگران ساختمانی از این حکایت دارد که تورم در این بخش تا ۷.۸ درصد زیاد کردن یافته است. 

تحولات تورم در دستمزد کارگران ساختمانی

تحولات تورم در دستمزد کارگران ساختمانی

عبارات مهم : کارگر

تحولات پنج ماهه در دستمزد کارگران ساختمانی از این حکایت دارد که تورم در این بخش تا ۷.۸ درصد زیاد کردن یافته هست.

به گزارش ایسنا، تازه ترین گزارشی که بانک مرکزی از تغییرات شاخص دستمزد کارگران ساختمانی انتشار داده است نشان داد که در مرداد ماه امسال این شاخص به ۱۰۶.۷ رسید. در این حالت تورم ماهانه دستمزد این کارگران ۰.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه(تغییرات شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل) آن به ۷.۳ رسیده هست. تورم دستمزد کارگران ساختمانی در دوره پنج ماهه حدود ۷.۸ درصد گزارش شده است است.

تحولات تورم در دستمزد کارگران ساختمانی

شاخص دستمزد کارگران ساختمانی مشمول بر مزد بنای سفت کار، کارگر راحت ساختمانی، اجرت نقاش، آسفالت کار بام، مقنی، سیمان کار، کاشی کار و گچ کار است.

بر این اساس شاخص دستمزد بنا در پنج ماهه اول سال به ۱۰۴.۲ رسیده که نشان دهنده تورم شش درصدی و همچنین دستمزد کارگر راحت ساختمانی تا ۴.۳ درصد بوده است.

تحولات پنج ماهه در دستمزد کارگران ساختمانی از این حکایت دارد که تورم در این بخش تا ۷.۸ درصد زیاد کردن یافته است. 

این در حالی است که در مردادماه دستمزد بنا تا ۵.۴ درصد و دستمزد کارگر راحت تا ۴.۲ درصد گزارش شده است بود.

تحولات شاخص دستمزد کارگران ساختمانی

واژه های کلیدی: کارگر | دستمزد | آسفالت | کارگران | اخبار اقتصادی و بازرگانی

تحولات تورم در دستمزد کارگران ساختمانی

تحولات تورم در دستمزد کارگران ساختمانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs